مقایسه برای خودش صحبت می کند!

پوشش ما به طور چشمگیری دید، ایمنی و راحتی رانندگی را در هر شرایط جوی بهبود می بخشد.

برف پاک کن نامرئی!

پوشش آبگریز سطح شیشه را با یک مانع نامرئی فوق‌العاده لغزنده و نچسب درمان می‌کند که باران، برف و برف در تماس را دفع می‌کند! برخی از مزایای …

 ساییدگی و پارگی تیغه برف پاک کن را کاهش می دهد
 دید جاده را بهبود می بخشد
 تمیز کردن راحت تر
  رانندگی ایمن