آشنایی با عوامل موثر بر انتقال حرارت در نانوسیالات

استفاده از افزودنی های نانوی مناسب جهت بهبود و افزایش خاصیت خنک کاری در دستگاه های صنعتی می تواند در کاهش دمای نقطه داغ، که یکی از محدودیت های طراحی در آن‌ها است، مؤثر بوده و به افزایش توان نامی، کاهش ابعاد و نیز مواد مصرفی در این گونه تجهیزات منجر گردد. مطالعات روی پرکننده های نانو نشان می دهد که افزایش هدایت حرارتی نانوسیال، به متغیرهای زیادی بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان به اندازه پرکننده نانو، شکل و مساحت سطح ذره، میزان پرکننده، تجمع ذرات، پایداری، ویسکوزیته، حرکت براونی و اثر دما اشاره کرد. در این مقاله به معرفی این عوامل و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها بر انتقال حرارت نانوسیالات پرداخته شده است.


دریافت فایل مقاله
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.