آموزش فناوری نانو برای تمام دنیا: تعلیم رهبران فردا

علم نانو از جمله رشته‌هایی است که دارای رشد سریع بوده و اثرات زیادی را در پژوهش‌های علمی جهانی دارد. به منظور حمایت و پشتیبانی از توسعه مداوم علم و فناوری نانو، در اولویت قرار دادن آموزش علم نانو به منظور سرعت بخشیدن به پژوهش‌های بهینه بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه به رویکردهای کنونی آموزش‌های نانو پرداخته و یک قالب طراحی آموزشی برای ارتقا و بهبود نسل بعدی دانشمندان نانو پیشنهاد می‌کند. برجسته‌ترین اینها قابلیت ارتباط و کار بین‌رشته‌های قدیمی است. درحالی که ایالات متحده نقش پیشتازی را در آغاز این پیشرفت‌ها داشته است، دورنمای کلی علم نانو نیازمند توجه جهانی به منظور این نیاز آموزشی است. پیشرفت‌های اخیر در کشورهایی که علم نانو در آن‌ها پدید آمده نیز بحث شده است.

 
 
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.