تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
0912-2972962
تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
0912-2972962

بررسی کاربرد فناوری نانو در الکترولیت پیل های سوختی اکسید جامد

بررسی کاربرد فناوری نانو در الکترولیت پیل های سوختی اکسید جامد

در میان انواع مختلف پیل های سوختی، یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آن ها، پیل سوختی اکسید جامد است. پیل های سوختی اکسید جامد که پیل های سوختی دما بالا نیز نامیده می شوند، عموماً در محدوده دمای 600 الی 1000 درجه سانتیگراد کار می کنند. از میان سه جزء اصلی پیل یعنی آند، کاتد و الکترولیت، الکترولیت پیل سوختی نقش اساسی را در عملکرد آن بر عهده دارد. دمای عملکرد بالای پیل های سوختی اکسید جامد باعث بروز برخی از مشکلات همچون ایجاد تنش مکانیکی به سبب اختلاف در ضریب انبساط حرارتی و نفوذ مواد در فصل مشترک بین الکترود و الکترولیت می گردد. به منظور کاهش دمای عملکرد این نوع از پیل ها (500-300 درجه سانتیگراد) یکی از راه های مهم و اساسی استفاده از فناوری نانو برای تولید الکترولیت است. در این مقاله به بررسی و مرور برخی از مهمترین و جدیدترین کارهای تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو به منظور کاهش دمای عملکرد پیل سوختی اکسید جامد و به تبع آن افزایش راندمان این نوع از پیل های سوختی پرداخته شده است.


دریافت فایل مقاله
محصولات مرتبط
پاسخ دهید