برگزاری دوره آموزشی تحلیل نتایج آزمون BET، نحوه گزارش دهی و محاسبه عدم قطعیت

دوره آموزشی تحلیل نتایج آزمون BET، نحوه گزارش دهی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.

اندازه‌ گیری دقیق مساحت سطح مخصوص و توزیع اندازه تخلخل در بسیاری از کاربردهای مرتبط با فناوری نانو مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانو ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی، نانو لوله‌ها، نانو الیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش BET که مبتنی بر جذب می‌باشد بسیار مورد توجه واقع است. با توجه به نیاز موجود در سطح آزمایشگاه های تعیین مشخصات نانومواد در حوزه تحلیل نتایج آزمایشگاهی، دوره آموزشی “تحلیل نتایج آزمون BET، نحوه گزارش دهی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری بر مبنای استانداردهای مربوطه” در دومین روز از کنگره آموزشی عدم قطعیت، طی ۸ ساعت با هدف دانش¬ افزایی و توانمندسازی کارشناسان این حوزه با حمایت کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ هیجدهم بهمن ۱۳۹۵ در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، برگزار شد.
دکتر محمدتقی فرقدانی ریاست آزمایشگاه حسگر مواد صبا در این دوره آموزشی ضمن مرور اصول و مبانی آزمون اندازه گیری BET، نحوه تحلیل نتایج ، محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در این آزمون و منابع مؤثر در عدم قطعیت اندازه گیری را با ذکر انواع مثال های کاربردی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
همچنین ایشان نکات کاربردی بسیار مهم حاصل از سال ها تجربه پژوهشی خود در حوزه تحلیل نتایج آزمون BET مواد نانوساختار را در اختیار کارشناسان حاضر قرار دادند که بسیار مورد توجه و استفاده ایشان قرار گرفت.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.