شبکه، سازوکاری خود پایدار

مدل مدیریت شبکه‌ای یکی از نظام های مدیریتی کارامد در چنددهه اخیر است که به منظور بهینه‌سازی ظرفیت‌ها و هم افزایی از آن بهره گرفته می شود. در نگاه نخست، تشکیل شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نیز با بهره‌گیری از این مدل رایج، توانسته به این مهم دست یابد. اما از سوی دیگر با این ادعا مواجه هستیم که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برای توسعه فناوری از مدل های بومی خود استفاده کرده است. برای راستی‌آزمایی این ادعا می توان با کنکاش در تفکرات سیاست‌گذاران و مدیران این حوزه، بنیان‌های فکری و فرهنگی سیاست‌گذاران را مورد مداقه قرار داد و دریافت که این مدل چه تفاوت‌ها و تمایزاتی با مدل‌های رایج در کتاب‌های آموزشی و درسی منتج از آموزه های دیگران دارد. به این منظور مصاحبه‌ای با دکتر رضا اسدی‌فرد، از موسسان اصلی شبکه آزمایشگاهی نانو ترتیب داده شده که در این شماره، قسمت دوم مصاحبه را خواهیم خواند.

 
 

دریافت فایل مقاله
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.