تا حد امکان از آب داغ  استفاده نگردد. هر چند بعد از اعمال نانو نیاز چندانی به استفاده از ماشین لباسشویی نیست. توجه شود بعد از شستشو مجددا لباس اتو کشیده شود تا خاصیت برگردد.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.