نانو پاد شریف اولین استارتاپ برگزیده محصول آبگریز در دانشگاه صنعتی شریف

برنامه تجاری‌سازی شریف در شهریور ۱۳۹۳ با هدف حمایت از راه‌اندازی کسب ‌و‌کار تیم‌های نوآور دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی شد. حمایت‌های برنامه شامل اعتبار مالی، مشاوره کسب‌و‌کار، فضای کاری مشترک و دسترسی به شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه می‌شوند. این حمایت‌ها در سه قالب رویداد فرا ایده، دوره پیش‌شتابدهی پرتو و دوره تجاری‌سازی انجام می‌شود.

شرکت نانوپاد شریف در سال ۱۳۹۵ موفق برگزیده شدن به عنوان استارتاپ برتر در این برنامه شده است. به همین منظور شرکت نانوپاد شریف در حال حاضر در حال همکاری با دانشگاه صنعتی شریف به منظور تکمیل کادر فنی و همچنین استفاده از محیط‌های آزمایشگاهی جهت پیشبرد اهداف علمی در زمینه نانوفناوری است.

صفحه نانوپاد در سایت دانشگاه صنعتی شریف

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.